వియత్నాంలో హెచ్‌జిహెచ్, హో చి మిన్‌లో జెనోట్రోపిన్ కొనండి

వియత్నాంలో హెచ్‌జిహెచ్, హో చి మిన్‌లో జెనోట్రోపిన్ కొనండిమునుపటి వ్యాసం ఆస్ట్రేలియాలో HGH అమ్మకానికి HGH
తదుపరి ఆర్టికల్ HGH థాయిలాండ్ - బ్యాంకాక్లో నగదు చెల్లింపు ద్వారా కొరియర్ డెలివరీ

వ్యాఖ్యలు

Saimon - అక్టోబర్ 7, 2019

వియత్నాంలోని సైగోన్‌కు డెలివరీ చేయాలని ఆదేశించారు
కస్టమ్స్ 2 వారాలలో ఆలస్యం జరిగింది

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

వ్యాఖ్యలు కనిపించే ముందు ఆమోదించాలి

* అవసరమైన ఫీల్డ్లు