పట్టాయాలో హెచ్‌జిహెచ్ ఎక్కడ కొనాలి? పట్టాయాలో హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ అమ్మకానికి

బ్యాంకాక్ నుండి సోమాటోట్రోపిన్ యొక్క ఉచిత రవాణా - 

జెనోట్రోపిన్ గోక్విక్ పెన్ 12mg (36IU)

పట్టాయాలో హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ అమ్మకానికి

థాయ్‌లాండ్‌లో నిజమైన గ్రోత్ హార్మోన్ ఉత్పత్తులు

థాయ్‌లాండ్‌లో నిజమైన గ్రోత్ హార్మోన్ ఉత్పత్తులు

 మునుపటి వ్యాసం చియాంగ్ మాయిలో ఆన్‌లైన్‌లో హెచ్‌జిహెచ్ కొనండి - థాయ్‌లాండ్‌కు ఉత్తరాన జెనోట్రోపిన్ పంపిణీ

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

వ్యాఖ్యలు కనిపించే ముందు ఆమోదించాలి

* అవసరమైన ఫీల్డ్లు