రీఫండ్

థాయిలాండ్ లో తిరిగి వెళ్ళు

- తిరిగి పొందడానికి అర్హులవ్వడానికి, మీ అంశం తప్పనిసరిగా ఉపయోగించబడదు మరియు మీరు అందుకున్న అదే స్థితిలో ఉండాలి. ఇది కూడా అసలు ప్యాకేజీలో ఉండాలి.

- దుకాణం వివరణ లేకుండా వస్తువులను తిరిగి తిరస్కరించే హక్కు ఉంది

అంతర్జాతీయ పంపిణీ

- మేము మీరు తలుపు ముందు 100% సురక్షిత అంతర్జాతీయ షిప్పింగ్ హామీ

- అన్ని అంతర్జాతీయ పొట్లాలను ట్రాకింగ్ సంఖ్యలను ఉపయోగించి ట్రాక్ చేస్తాము

- కస్టమ్స్ వద్ద జప్తు చేసిన సందర్భంలో, రిటర్న్ కేసును తెరిచే క్రమాన్ని పంపిన క్షణం నుండి 3 వారాలలోపు మేము ఉచిత రాబడిని అందిస్తాము (నెలకు 2 పెన్నులు)

- దుకాణం వివరణ లేకుండా వస్తువులను తిరిగి తిరస్కరించే హక్కు ఉంది